Verweer wordt nog niet gestaakt

De ANWB is verheugd over het voornemen van Belgische onderhandelaars om het tolplan voor personenauto’s te schrappen. Volgens de bond is het voornemen nog niet officieel bevestigd, maar zou het vreemd zijn als de koers weer 180 graden wordt gedraaid. België heeft een plan om een tolvignet in te voeren voor personenauto’s. Ook buitenlanders gaan…