Verkeer

De ANWB is verheugd over het voornemen van Belgische onderhandelaars om het tolplan voor personenauto’s te schrappen. Volgens de bond is het voornemen nog niet officieel bevestigd, maar zou het vreemd zijn als de koers weer 180 graden wordt gedraaid. België heeft een plan om een tolvignet in te voeren voor personenauto’s. Ook buitenlanders gaan betalen. Niet alleen op de snelwegen, maar ook op de gewestelijke N-wegen. Afhankelijk van hoe vaak u in België komt gaat u tussen 7 euro voor een dagje uit tot 100 euro voor een jaarvignet betalen. Het vignet verkrijgen en betalen gaat via internet. Een sticker op de voorruit is niet nodig. De ANWB zal zijn verweer tegen het tolplan pas staken als het plan officieel van de baan is.