Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de algemene huurvoorwaarden van de leden van de afdeling autoverhuur ledenassociatie van BOVAG van toepassing (klik hier voor de Bovag voorwaarden)alsmede de algemene huurvoorwaarden van autoverhuur Bultman. Klik hier voor de uitleg van de Bovag verhuur voorwaarden.

Algemeen

 • Reserveren en/of annuleren is gratis (m.u.v. lange termijn huren) en kan via e-mail of telefonisch.
 • Reserveren van een halve dag is niet mogelijk.
 • Een huurdag is een kalenderdag welke begint om 8.00 uur tot 12.00 uur middernacht.
 • Een halve dag wordt berekend bij huren tussen 8.00 en 12.00 uur of 13.00 en 17.00 uur zonder reservering vooraf.
 • Een weekendtarief wordt berekend voor een huur van zaterdag 8.00 uur tot en met zondag 23.30 uur.
 • De borgsom kan uitsluitend betaald worden d.m.v. een betaling met de pinpas. (contant geld wordt niet geaccepteerd)
 • Betalingen welke via onze site gerealiseerd worden, worden afgehandeld door 24Rental BV. U betaald aan 24Rental BV zij beheren uw borgsom gedurende de transactie periode. 24Rental is volledig verantwoordelijk voor alle betaaltransacties, stornering en support op de online financiële transactie.
 • Alleen op verzoek wordt er een origineel kentekenbewijs, groene kaart en/of eurovignet bij het voertuig meegegeven.
 • Bij een leeftijd tot 23 jaar geldt een toeslag van € 5,-
 • Indien het voertuig voor aanvang van de huurperiode aanwezig is, kan deze al op de avond ervoor opgehaald worden, zonder extra huurkosten. Wel worden hier de verzekering/ophaal kosten van € 12,50 doorberekend.
 • Waarom dubbele ligitimatie en een borgsom? Klik hier.

Borgsom per dag

 • Personenbus            € 250,-
 • t/m 18 m³                € 250,-
 • t/m 30 m³                € 350,-
 • t/m 40 m³                € 450,-
 • trekkers/opleggers   € 450,-

Afhalen c.q. retourneren van de huurauto

 • De huurder/bestuurder dient een geldig Nederlands rijbewijs én paspoort te overleggen en tevens aan de voorwaarden van de verhuurder te voldoen;
 • Bij het afhalen van het voertuig dient de huurder naast de dubbele legitimatie een borgsom vooruit te voldoen, welke aan het eind van de huurperiode wordt verrekend;
 • Bij terugbrengen van het voertuig dient u zich te houden aan de instructies van de verhuurder. Als ons kantoor gesloten is dient u de sleutels en de evt. aanwezige originele autopapieren in de daarvoor bestemde sleutelkluis te deponeren;
 • Wanneer u op onze officiële sleutelkluis briefjes aantreft met evt. verwijzingen, vragen wij u deze te allen tijde te negeren en onze medewerkers hiervan op de hoogte te stellen. Er kan in dit geval opzet in het spel zijn!

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid huurder / bestuurder

 • Bij inlevering van het voertuig buiten de openingstijden blijft de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal tot het tijdstip van inname en het opmaken van het uit -/ incheckformulier;
 • Huurder dient het voertuig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en is aansprakelijk voor schade t.g.v. ondeskundig gebruik!;
 • Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning en wielwissel t.g.v. een lekke band;
 • Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van technische storingen van het voertuig!
 • Schade aan banden door inrijding van buitenaf komt voor rekening van huurder;
 • Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de originele documenten en autosleutels binnen de afgesproken huurperiode bij het verhuurbedrijf ingeleverd worden. Bij het niet inleveren van de bovengenoemde bescheiden bent u als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.

Verzekering & Eigen Risico huurder / bestuurder

Alle voertuigen van Autoverhuur Bultman zijn inclusief WA-verzekering. Een groene kaart en een kopie van de autopapieren liggen in de auto. Uw Eigen Risico bedraagt per schadegebeurtenis €  1.350,-. Dit geldt voor zowel WA- als cascoschadegevallen, hieronder vallen ook banden en ruitschades.

Uitgesloten van verzekering en voor volledige Eigen Risico van de huurder

 • Schade t.g.v. verduistering;
 • Schade t.g.v. alcoholgebruik;
 • Schade t.g.v. vervoer stoffen volgens de “Wet gevaarlijke stoffen vervoer”;
 • Schade t.g.v. diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen;
 • Schade t.g.v. overschrijding laadvermogen en overbelasting van de laadklep;
 • Schade veroorzaakt door een bestuurder welke niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;
 • Schade ontstaan in een niet op de “groene kaart” vermeld land;
 • Schade ontstaan aan de lading door uitval van laadklep, koel- en vriesinstallatie is geheel voor rekening van de huurder;
 • Schade als gevolg van verkeerde routebeschrijving  door navigatieapparatuur!
 • Verzekering van een eventueel getrokken voertuig is ten alle tijden voor rekening van de huurder.
 • Bij schade dient de huurder dit te allen tijde te melden binnen 24 uur d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulierbij het betreffende filiaal.
 • Vernielingen en extreme vervuilingen worden direct doorbelast aan de huurder met een minimum van € 25,-.

Verlaging van het Eigen Risico

 • Verlaging van het Eigen Risico is alleen mogelijk voor bestuurders  welke minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
 • Het verlagen van het Eigen Risico is mogelijk tot een bedrag van € 350,- voor bestuurders welke ouder zijn dan 23 jaar;
 • Het verlagen van het Eigen Risico is mogelijk tot een bedrag van € 500,- voor bestuurders welke jonger zijn dan 23 jaar;
 • Kosten van het verlagen van het Eigen Risico bedragen respectievelijk €15,- of €17,50 afhankelijk van het type huurauto.

 

 • In afwijking van het Eigen Risico, geldt een ”verhoogd Eigen Risico” van:
 • * € 1.500,- voor huurder die consument is;
 • * € 5.000,- voor huurder die niet consument is.
 • Het verhoogde Eigen Risico is van toepassing voor schade die is ontstaan door enig gedeelte van het voertuig, of ten gevolge van beschadigingen van het voertuig, dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevind, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.
 • Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt bovengenoemd “verhoogd Eigen Risico” ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van of toegebracht met enig deel van het voertuig dan wel toegebracht dan wel met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan twee meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
 • Het “verhoogde Eigen Risico”is niet te verlagen ook al is het Eigen Risico verlaagt;
 • Wij vragen de huurder te allen tijde voorafgaande de huurperiode of de schade aan het gehuurde object overeenkomt met de aantekeningen op uw huurovereenkomst  c.q. schadeformulier.
 • Wat is bovenhoofdse schade? Klik hier.

Autodocumenten

Originele autodocumenten en autosleutels mogen niet achtergelaten worden in de huurauto tijdens de huur of na de huurperiode.

Buitenland

 • Indien uw reisbestemming het buitenland is, dient u dit te melden en wordt u geacht in het bezit te zijn van een reisverzekering. Wordt dit niet gemeld, kan de huurder bij schade medeaansprakelijk gesteld worden, ook al heeft deze de schade niet veroorzaakt!
 • Is uw reisbestemming Oost-Europa dan wordt u de auto niet verhuurd. Bij het niet melden van uw reisdoel, blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle schades of diefstal en kosten welke ontstaan zijn tijdens de huurperiode.
 • Maut: Tollheffing voor de duitse snelwegen dienen door de huurder zelf geregeld te worden. Dit geldt alleen voor voertuigen boven de 7,5 ton bruto.

TIP! Tollheffingen kunnen bij de grensposten afgerekend worden of via www.toll-collect.deLet op de Euronorm van de auto. De juiste Euronorm staat vermeld op het Eurovignet.

WIJ DOEN ONS UITERSTE BEST OM EEN AUTO VAN UW KEUZE IN TE ZETTEN, MAAR BEHOUDEN HET RECHT OM EEN GELIJKWAARDIGE AUTO BESCHIKBAAR TE STELLEN.